framsida-01-3 ENG.jpg
IMG_5516_altered.jpg
IMG_2695-Edit.jpg
IMG_2630.jpg
framsida-01-3 ENG.jpg

Tankeapoteket


SCROLL DOWN

Tankeapoteket


VÄLKOMMEN TILL TANKEAPOTEKET!

Vi designar Kreativa Interventioner - ett helt nytt sätt att möta världens komplexitet. Grundat i den senaste forskningen skapar vi transdisciplinära workshops, föreläsningar och koncept - skräddarsydda upplevelser som inspirerar till nya insikter. Vi använder dialogen som verktyg för innovation och får organisationer och människor att må bättre, bli mer kreativa och se nya kopplingar. Med tid och plats för autentiska möten ökar vi sannolikheten för serendipitet. Vi tror inte på färdiga svar. Vi ställer de rätta frågorna.

Om du vill veta mer vad vi kan göra för dig eller ditt företag, skriv till oss nedan så kontaktar vi dig.

Namn *
Namn
IMG_5516_altered.jpg

Kreativa Interventioner


Kreativa Interventioner


VI SKAPAR NYA KOPPLINGAR

FOKUS PÅ HELHETEN

De senaste 300 åren har karaktäriserats av en vilja att dra gränser, mellan kunskapsområden, mellan kropp och sinne och mellan människor. Den värld vi ställs inför idag är alltför komplex, de frågor vi försöker besvara alltför svårdefinierade, för att vi ska kunna fortsätta hitta svar i enskilda perspektiv. Om vi fortsätter isolera fenomen från varandra, riskerar vi att gå miste om helheten.

Vi tror inte att de viktigaste insikterna kommer av ytterligare fördjupning utan av tvärvetenskapliga samarbeten. Genom att fokusera på helheten, tänka bortom gränser och mötas i dialog kan vi utveckla vår förståelse för världen och vår plats i den.

Vad vi erbjuder


Vad vi erbjuder


KREATIVA INTERVENTIONER

WORKSHOPS

Det är svårt att hänga med i utveckligen. För att hålla sig i framkant måste vi lyfta blicken och vidga våra vyer samtidigt som vi måste utnyttja de enorma resurser som redan finns i organisationen. Våra workshops är designade med detta specifika syfte. Med hjälp av korta föreläsningar, praktiska övningar och strukturerad sensemaking skapar vi tid och plats för er att mötas i nya perspektiv. Formatet kan anpassas till ett enskilt tillfälle eller som en längre process i ert pågående strategiarbete. Se nedan för ett urval av de workshops vi erbjuder just nu.

 

Serendipitetsverkstad

Vi ser en tydlig koppling mellan dialog och innovation. Prof. Lee Fleming (2007) har visat att det är i gränsöverskridande samarbeten som de mest banbrytande idéerna uppstår. För att uppnå innovativa resultat måste vi bland annat öva vår förmåga att lyssna på varandra, hantera osäkerhet och öppna upp för nya insikter. Vi har därför utvecklat en Serendipitetsverkstad. 

Under en skräddarsydd process får gruppen uppleva vad det innebär att ha ett öppet sinne för “serendipitet” - det vill säga att lära sig se nya kopplingar. Metoden är speciellt framtagen för tidspressade grupper som lever på att ligga i framkant. Dagarna innehåller en kombination av korta föreläsningar, praktiska övningar och tankeväckande dialoger. Vi kommer inte med några färdiga svar. Istället ger vi er tid, plats och struktur för att lyfta fram, diskutera och komma fram till nya sätt att hantera era största utmaningar.

 

Kommunikationsverkstad

Vi har så otroligt många möten. Men använder vi dialogens fulla potential? Vi ser samtalet som en konstform, som något vi måste öva på för att lära oss att bemästra. Först då kan vi använda den tid vi har på bästa sätt, vare sig det handlar om dagligt samarbete, förhandlingar eller en kreativ brainstorm. Under våra praktiska workshops tränar vi er i Dialogens DNA och erbjuder verktygen för att optimera den tid ni spenderar ihop. Som en del av processen får vi här även även chansen att lyfta frågor som är strategiskt viktiga för er organisation. 

Våra workshops kan med fördel kombineras med ett Symposium där era färdigheter sätts på prov i en upplevelse ni sent kommer glömma. 

 

FÖRELÄSNINGAR 

Genom att kombinera tankar och perspektiv från arkitektur, filosofi, kommunikation, business och psykologi har vi tagit fram korta transdisciplinära föreläsningar som stimulerar till nya sätt att tänka och agera.

Ett urval av de föreläsningar vi erbjuder just nu:

“Att tänka och agera Transdisciplinärt” 

"Dialogen som verktyg för innovation"

“Design Thinking som problemlösning"

SYMPOSIUM

Inspirerade av Sokrates, salongerna i Paris och Sigmund Freud erbjuder vi tid och rum att gå på djupet i ett stressat liv som alltför ofta stannar vid ytan. Formatet kan med fördel användas som ett komplement till våra övriga erbjudanden och har visat sig att öka tillit, engagemang och kreativitet inom grupper. Våra konversationsmenyer innehåller frågor som förundrar, förändrar och stimulerar till nya insikter. 

SKRÄDDARSYTT 

Vi skräddarsyr även koncept för unika behov. Ni väljer vad som är relevant för er; vi sätter ramarna och designar  innehåll därefter.

 

IMG_2695-Edit.jpg

Vem vi är


Vem vi är


Kreativa generalister

 

Anja Melander

Anja har vandrat på tvären genom akademin. Media och kommunikation blev kriminologi blev en kandidatexamen i psykologi och beteendevetenskap. PR-jobb i New York blev neuroekonomi och sedan moralpsykologi i Lund. Efter ett år av masterstudier i strategisk kommunikation gick resan till Stockholm för en master på Handels där hon mötte Johanna, grundade Tankeapoteket och hittade hem.

Anja@tankeapoteket.se

+46 (0)708-843720

 

Johanna Öhlén Meschke

Johanna har alltid älskat att ge liv åt fiktiva karaktärer. Teater, Paris, kultur och design har varit återkommande teman i hennes liv. En vilja att kombinera praktik, teori och estetik förde henne till arkitekturen. Efter en kandidat på Chalmers och masterstudier i Berlin inleddes karriären i Köpenhamn och Oslo. Men än var hon inte klar. En vägran att placeras i fack ledde henne till journalistik på JMK och en master på Handels. Här fann hon äntligen sin transdisciplinära stam och Tankeapoteket var ett faktum.

Johanna@tankeapoteket.se

+46 (0)704-852079

IMG_2630.jpg

Kontakt


Kontakt


Kontakt

Hello@tankeapoteket.se

Stadsgårdshamnen 22

116 45 Stockholm

+46 (0)704-852079