kreativa interventioner


Konversationsmiddagar

Kommer du ihåg senast du hade en inspirerande konversation? Ett samtal som inte handlade om den härliga semestern, din nuvarande bostadssituation eller ditt jobb? Inte vi heller. Därför erbjuder vi konversationsmiddagar. Inspirerat av Sokrates symposium, Platons dialoger och 1700-talets salonger i Paris, erbjuder vi en plats för människor att delta i meningsfulla samtal. Tanken är att facilitera en ny typ av möte, ett tillfälle för människor att gå på djupet istället för att stanna vid ytan. Tillsammans med en välsmakande middag serveras en konversationsmeny med frågor som stimulerar, utmanar och förundrar; "Hur är det att bo i ditt huvud?", "Kan det vara värt att låtsas förstå om man inte gör det?", "Vad är det vackraste du vet?". Gästerna väljer själva vilka frågor de vill tala om och hur länge. Konceptet kan även appliceras på andra typer av event som exempelvis mingel eller kick-offs. 

 

Workshops

Vi har så otroligt många möten. Men hur ofta kommer vi fram till något av verklig betydelse? Den generella uppfattningen i samhället är att vi alla föds med förmågan att föra givande samtal, liksom förmågan att gå, tala och använda vår fantasi. Vi på Tankeapoteket tänker annorlunda. Vi ser samtalet som en konstform, som något vi måste öva på för att lära oss att bemästra. Först då kan vi använda den tid vi har på bästa sätt, vare sig det handlar om dagligt samarbete, förhandlingar eller en kreativ brainstorm.  

Under våra workshops plockar vi isär och undersöker de grundläggande beståndsdelarna som utgör en extraordinär konversation. Via en historisk tillbakablick visar vi hur samtalskonsten genom tiderna har uppmärksammats för att sedan gå förlorad. I dagens samhälle kommunicerar vi blixtsnabbt genom en mängd olika kanaler men vi har åter igen tappat bort vikten av givande samtal. Detta vill vi råda bot på.

Tillsammans tar vi fram teman och specifika frågeställningar som är relevanta för er organisations behov. Med hjälp av transdisciplinära föreläsningar, tankepauser, praktiska övningar, tankeexperiment och strukturerade konversationer erbjuder vi verktyg för att optimera den tid ni spenderar ihop. 

 

Salonger

Världen är full av intressanta fenomen som vi sällan reflekterar över. Det måste vi göra något åt. Tillsammans med er väljer vi ut en grundläggande fråga eller ett centralt tema som är relevant för er organisations framtid. Vi bjuder in spännande specialister och kreatörer från vårt Tankeråd för att, med korta inspel, ge er chansen att ta ett steg utanför organisationen för att se den med nya ögon. Genom att utforska samma fråga från olika perspektiv och diskutera dessa utifrån specialdesignade konversationsmenyer, stimulerar vi till nya insikter och gemensamma referensramar. Fokus ligger på deltagarnas samtal snarare än på expertens monolog. Vi kommer inte med några färdiga lösningar. Vi tror att svaren finns inom er verksamhet, vi ger er ramar och tid för att låta de växa fram. Våra salonger skräddarsys efter behov och kan utgöra ett enskilt tillfälle eller en längre process i ett pågående strategiarbete.