Nyligen bjöd Handelshögskolans rektor, Lars Strannegård, oss till kursgården IFL Kämpasten för att presentera vår verksamhet och hålla en Konversationsmiddag för skolans ledningsgrupp. Vi tog fram skräddarsydda konversationsmenyer med frågor som kretsade kring fem teman; bland annat utbildning, skönhet och mening.

Middagen var mycket uppskattad och vi ser fram emot ett framtida samarbete mellan Tankeapoteket och Handelshögskolan!  

Kämpasten.jpg

Translation: Recently we were invited by the president of Stockholm School of Economics, Lars Strannegård, to the conference center IFL Kämpasten to present Tankeapoteket and host a Conversation Dinner for the school’s Executive Management Team. We created tailor-made conversation menus with questions related to five themes, including education, beauty and meaning. The event was highly appreciated and we look forward to a future collaboration between Tankeapoteket and SSE.

Comment